IN 24 HOURS

8 HOURS = WORK
8 HOURS = SLEEP
8 HOURS = ใช้ชีวิต

ชีวิตไม่ใช้คงไม่ใช่ชีวิต

 
             มหัศจรรย์แห่งการกำเนิดมนุษย์  
                                                            
                                                                                        ภาพภายในท้อง  
         
  ลำดับวิวัฒนาการของตัวอ่อนมนุษย์ขณะอยู่ในครรภ์มารดา  

  1  
             
 
  ขยายใหญ่  

  2   
                 
  ขยายใหญ่
 
                                                       ทางชีวิต (100 ปี)   

                                                     
 
                                                            
 
                                                          
 
                                                         
 
                             
 
                             
 
                             
 
                             
   
                                
   
                                            
             
                                      
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 39
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 3825
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 4029
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 299908
Current Pageid = 1